Alex Ndwuayo-wayair3

ALEX FREDERICK NDUWAYO  -  DORADCA/EKSPERT

Odpowiedzialny za ogólne zarządzanie Caritas i Zasobami Zdrowia Ludzkiego w programie/projekcie Caritas Tabora (planowanie projektowe, projektowanie, rozwój, nadzór, ocena i spisywanie raportów). Wspiera diecezje, parafie i instytucje związane z rozwojem programów/projektów, zbieraniem funduszy wdrażanym zgodnie z prawami określonymi w umowie. Odwiedza strony projektów diecezji, gromadzi dane i formułuje analizy mechanizmów zarządzania dla wyników i rezultatów projektów oraz nadzoruje przepływ danych projektu i identyfikuje zagrożenia jakości danych. Zainicjował nowe obszary interwencyjne, oparte na metodzie PRA (Participatory Rural Appraisal – Planowanie rozwoju obszarów wiejskich) we współpracy ze społecznościami, innymi partnerami, księżami i diecezją.

Mieszka w Taborze. Szkołę Łejery w Polsce odwiedził w lipcu 2017 roku.
W fundacji Wayair koordynuje projekt „Better School – Better Future” w Ulyankulu.