Amelia Kuch - WAYAIR

AMELIA KUCH - KONSULTANTKA

Doktorantka badający zagadnienia migracji, praw do ziemi i infrastruktury wodnej. Duże doświadczenie w pracy akademickiej i konsultingowej. Absolwent Oxfordu.

Nagrodzona jako stypendysta European Doctoral Training. Pisze pracę o naturalizacji uchodźców z Burundi w Tanzanii. Pracuje na University of Edinburgh; mieszka między Polską, Szkocją i Tanzanią. Certyfikowana nauczycielka jogi i medytacji. Zaangażowana w promowanie well-being w sektorze edukacji. W WAYAIR odpowiedzialna za doradztwo w zakresie bieżących projektów i tworzenie nowych partnerstw.

Jej osobista myśl:

"Uważam, że well-being uczniów nie jest wystarczającym priorytetem w globalnym systemie edukacji i cieszę się że mogę doradzać w organizacji, która pracuje z młodymi ludźmi w sposób holistyczny”