Joanna Waliigóra Wayair

JOANNA WALIGÓRA - EKSPERT

Absolwentka Studiów Europejskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, francusko-polskich studiów podyplomowych (Diplome “Franco-Polonais de Gestion”). Posiadaczka Certyfikatu Menedżerskiego “Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi”, a także tytułu Eksperta Instytutu Konsultantów Europejskich.

Od 18 lat pracuje na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego – tworzy, aplikuje, wdraża, rozlicza, a także kontroluje projekty w obszarze gospodarczym i społecznym, w tym dotyczące rozwoju innowacyjności i sektorów kreatywnych, finansowane głównie ze środków Unii Europejskiej. Ma ponad 10-letnie doświadczenie we wdrażaniu i rozliczaniu projektów współpracy międzynarodowej, a także w zarządzaniu zespołami ludzi.Prowadziła wykłady i warsztaty dotyczące. procesu programowania i wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce i Wielkopolsce, a także zarządzania projektami. Wielokrotnie występowała z prezentacjami podczas międzynarodowych konferencji poświęconych m.in. efektom wdrażania projektów międzynarodowej współpracy międzyregionalnej.

“Głęboko wierzę w pracę u podstaw, która może przynieść niewiarygodne efekty, a my zobowiązani jesteśmy pomagać innym i starać się oddawać co najmniej tyle dobra, ile sami doświadczyliśmy”

W Wayair zajmuje się poszukiwaniem źródeł finansowania dla projektów Fundacji i aplikowaniem o nie.