szkola-szkice

BETTER SCHOOL BETTER FUTURE - CZYLI WIOSKA EDUKACYJNA

Realizujemy pomysł bazujący na naszym prawie 40 letnim doświadczeniu pedagogicznym połączonym z wiedzą o najnowocześniejszych rozwiązaniach architektonicznych i zrealizowany we współpracy z lokalną społecznością przy wykorzystaniu materiałów lokalnych i produkowanych na miejscu. Po trwającym prawie dwa lata researchu i kilku spotkaniach z lokalną społecznością oraz kilkunastu w Polsce podejmujemy wyzwanie w odpowiedzi na potrzeby społeczne. Chcemy wybudować w Ulyankulu (byłym obozie dla uchodźców z Burundi do Tanzanii) szkołę. Planujemy przy użyciu lokalnych materiałów i współczesnej wiedzy technologicznej oraz we współpracy z miejscowa ludnością, wybudować wioskę edukacyjną osadzoną w lokalnej tożsamości, która będzie przestrzenią zarazem edukacji szkolnej, spotkań społecznych i inicjatyw teatralnych. I to jest dla nas najważniejsze! Realizacja tego celu przyświeca nam w poszukiwaniu rozwiązań architektonicznych. Better School – Better Future to miejsce spotkań z ludźmi, którzy aktywnie wpływają na jego rozwój, miejsce, które jako jedno z pierwszych na świecie przekształca się z obozu dla uchodźców w miasto, stałe miejsce do życia dla ponad 40 000 społeczności. Nasi specjaliści pracują już na miejscu. Ela i Kate dzień w dzień pracują z dziećmi z różnych grup wiekowych i obserwują uważnie ich rozwój i ich potrzeby. Iwo spotkał się z lokalnymi władzami, architektem, producentami lokalnych produktów. Mamy mnóstwo trudności do rozwiązania np. w Ulyankulu, Kaliua czy Taborze utrzymuje się trwała i przedłużona susza,  problem z dostępem do wody jest odwieczny. W praktyce w ciągu roku prawie 10 miesięcy jest bardzo sucho, dlatego dach musimy zaprojektować w sposób, dzięki któremu będziemy mogli zbierać wodę deszczową do zbudowanych zbiorników. W skrócie: planujemy, żeby zbieranie wody było bardzo intensywną aktywnością w obiekcie.

I to jest dla nas najważniejsze! Realizacja tego celu przyświeca nam w poszukiwaniu rozwiązań architektonicznych. Better School – Better Future to miejsce spotkań z ludźmi, którzy aktywnie wpływają na jego rozwój, miejsce, które jako jedno z pierwszych na świecie przekształca się z obozu dla uchodźców w miasto, stałe miejsce do życia dla ponad 40 000 społeczności. Nasi specjaliści pracują już na miejscu. Ela i Kate dzień w dzień pracują z dziećmi z różnych grup wiekowych i obserwują uważnie ich rozwój i ich potrzeby. Iwo spotkał się z lokalnymi władzami, architektem, producentami lokalnych produktów. 

Tak jak planowaliśmy, zakończyliśmy w grudniu koncepcję architektoniczną i pracujemy nad wizualizacjami.

 

logo polskiej pomocy

Polska pomoc

Projekt współfinansowany przez Polską Pomoc