Zabawy teatralne

PROGRAM NAUCZANIA J. ANGIELSKIEGO PRZEZ ZABAWY TEATRALNE

Program nauczania j. Angielskiego przez zabawy teatralne i warsztaty dla nauczycieli (Ela Drygas).

Wierzymy, że świat może być lepszy dzięki edukacji. W Afryce jest to szczególnie widoczne. Coraz więcej ludzi, którzy sami nie ukończyli szkoły chce edukacji dla swoich dzieci. Wiedzą już, że ta, którą oferuje system nie jest w dzisiejszym świecie wystarczająca, że nie rozwija i nie uzupełnia kompetencji przyszłości. Program autorski Eli i Jurka stał się ramą do wypracowania wraz z lokalnymi nauczycielami programów nauczania w krajach Globalnego Południa. W tej chwili realizowany i udoskonalany jest pierwszy z programów: napisany przez Elę program nauczania angielskiego przez zabawy teatralne oraz warsztaty dla nauczycieli.

W krajach afrykańskich najważniejszą umiejętnością, którą powinno się kształcić w nauczaniu języka angielskiego jest komunikacja, umiejętność porozumiewania się w tym języku. Główną uwagę należy więc zwrócić na opanowanie słownictwa, struktur językowych i umiejętność ich stosowania w różnych sytuacjach, jak również rozumienie osób posługujących się angielskim. Mniejsze znaczenie ma poprawność gramatyczna czy umiejętność czytania i pisania.

W szkołach powszechną sprawą jest brak podręczników, zeszytów ćwiczeń, o możliwościach prezentacji multimedialnych nie wspominając. W zasadzie nauczyciel jest skazany na siebie. W tej sytuacji posługiwanie się technikami teatralnymi w nauczaniu ma olbrzymie zalety. Dzieci uczą się znacznie szybciej poprzez zabawy związane z piosenkami, rymowankami, scenkami teatralnymi, a ponadto nauka jest dla nich przyjemniejsza i wpływa pozytywnie na ich ogólny rozwój. Wymaga niewielu środków materialnych, a tylko umiejętności posługiwania się tymi technikami ze strony nauczyciela.

nauczanie-przez-teatr-lalki2
nauczanie-przez-teatr2

EDUKACJA PRZEZ ZABAWY TEATRALNE

1. Piosenki i wyliczanki – stosowane w połączeniu z kartami obrazkowymi pozwalają nauczyć słownictwa i struktur językowych
2. Animowanie lalek ( pacynek) może być stosowne na różne sposoby:

  • nauczyciel wydaje polecenia lalce, a ona je wykonuje (umożliwia porozumiewanie się w sytuacji, kiedy nauczyciel i uczniowie nie znają wspólnego języka, w którym mogliby się porozumiewać)
  • lalka rozmawia z dziećmi ( rozmowa z lalką staje się zabawą, likwiduje to stres i ośmiela dzieci),
  • nauczyciel odgrywa scenki przy pomocy lalek

dzieci odgrywają scenki przy pomocy lalek.
3. Gry dramowe – poprzez dialogi improwizowane i odgrywanie scenek pozwalają na używanie przyswojonego słownictwa w określonych miejscach i sytuacjach. Gry te ponadto mają tę zaletę, że angażują dziecko całościowo, jego emocje, intelekt, ciało i wyobraźnię. Rozwijają jego umiejętności ruchowe i językowe. Mogą być z powodzeniem stosowane jako metody aktywizujące w nauczaniu innych przedmiotów.

PROGRAM ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ ELĘ

  1. Cykliczne zajęcia z dziećmi
  2. Szkolenia dla nauczycieli:
  • uczestnictwo w moich zajęciach z dziećmi
  • pokazy efektów uzyskiwanych z dziećmi ( projekty, mini spektakle )
  • warsztaty dla nauczycieli stosowania technik teatralnych w nauczaniu języka angielskiego
  • opracowanie zestawu materiałów dla nauczycieli

 

POTRZEBY:

Minimum : 2 lalki, karty obrazkowe, piosenki i wyliczanki zgrane z różnych płyt, możliwość odtwarzania płyt
Inne możliwości: opracowanie skryptu z piosenkami i wyliczankami z krótkim opisem posługiwania się nimi, nagranie płyty ( piosenki i wyliczanki + podkłady), przygotowanie kompletów kart obrazkowych.
Ta metoda poprawia umiejętności komunikacyjne nie tylko w j. Angielskim. Wzmacnia dzieci w komunikacji sprawiając, że stają się bardziej otwarte, uczą się współpracy i rozwijają kreatywność. Trening dla nauczycieli jest bardzo istotną częścią długotrwałego sukcesu metody.

logo polskiej pomocy

Polska pomoc

Projekt współfinansowany przez Polską Pomoc